Over ons

dans dichter dans, spoken word, text on stage

Organisatie

Tim Thomaes, Oprichter en organisator
Marte Bernaerts, Medewerker
Alexander Dervaux, Medewerker
Ellen Michielsen, Medewerker
dans dichter dans, spoken word, text on stage
Lukas De Wever, Mede-oprichter
dans dichter dans, spoken word, text on stage
Goran Milivojevic, Mede-oprichter
dans dichter dans, spoken word, text on stage
Daan Janssens, Mede-oprichter
Maarten Van den Bussche, Mede-oprichter
dans dichter dans, spoken word, text on stage

Onze missie

Geruis & Weergalm VZW streeft naar een mediatisering van Nederlandstalige literatuur via muzikale samenwerkingen, en is daarbij producent van live voorstellingen met literaire schrijvers en van artistieke muzikale werken met literaire schrijvers.

 

De organisatie stelt zich ook op als bruggenbouwer tussen muzikale en literaire instituten, tussen opkomende literaire schrijvers en kansenbiedende instanties (uitgeverijen, podia, coaches) en tussen literaire en muzikale instituten.

 

De organisatie stelt zich ook tot doel om interesse in literatuur voor een brede doelgroep te vergroten. Dit doet zij door de optredens met de schrijvers/performers aan te vullen met een band en clubavond.

 

Wij streven naar inclusie, stimuleren interesse in literatuur.

Dans! Dichter! Dans! bevordert de ontwikkeling van beloftevolle schrijvers die graag over de disciplinaire grenzen kijken die eigen zijn aan de literatuur.

 

Wij beschouwen ons ook als springplank voor getalenteerde artiesten en cureren daarom specifiek schrijvers die het amateurcircuit zijn ontgroeid, maar nog geen aansluiting vinden bij het professionele netwerk van podia of uitgeverijen.

Met onze organisatie streven wij naar de emancipatie van een nieuwe stroming binnen ‘text on stage’ waarbij het gebrachte werk meer is dan de som der delen van tekst en muziek. In essentie zijn tekst en klank met elkaar in symbiose. 

 

Wij bieden deze artiesten een optimale infrastructuur, waarmee zij de nodige praktische en artistieke  ondersteuning krijgen voor hun ontwikkeling. Door de schrijvers te koppelen aan jonge studenten en alumni van de jazzafdeling van het conservatorium in Antwerpen, ontstaat een vruchtbare groepsdynamiek die cruciaal is voor die ontwikkeling. Een artistiek coach leidt die samenwerking in goede banen om tot een kwalitatief werk te komen waarbij weliswaar nog steeds ruimte is voor improvisatie en experiment.

Het toonmoment na de eerste ontwikkelingsfase van de artiesten vormt het hoofdonderdeel van elke  Dans! Dichter! Dans!-editie. Dit moment is een experiment met kans op falen, maar daardoor ook met kans voor de artiesten om boven zichzelf uit te stijgen.

 

Het is onze ambitie om met dit toonmoment het imago van literatuur, poëzieavonden, de literair-muzikale stroming en het merk Dans! Dichter! Dans! zo veel mogelijk te versterken. Daarom kleden wij deze edities aan met een ruim programma van bands en dj’s om het succes van de artistieke prestaties te vieren. 

 

In zowel de fase voorafgaand aan de editie, de editie zelf en de residentiefase hechten wij veel waarde aan documentatie van de ontwikkeling van de artiesten. Dat wil zeggen dat wij professionele opname van video en audio voorzien.

Tot slot trachten wij onze werking steeds te verstevigen en uit te bouwen met functionele partnerships met andere literaire of muzikale organisaties. 

dans dichter dans, spoken word, text on stage

Samenwerkingen

Dans! Dichter! Dans! gaat op 3 manieren samenwerkingen aan: als partner, als bruggenbouwer en als (co)producent.

Als partner

 

Dans! Dichter! Dans! heeft geen eigen locatie, maar kan activiteiten organiseren op externe locaties of bij partners. Organisaties kunnen ook samenwerken met Dans! Dichter! Dans! als medecurator of op commerciële basis, bijvoorbeeld door verkoop van literaire tijdschriften of als sponsor in ruil voor visibiliteit.

 

Voorwaarden

 • Heldere financiële en organisatorische afspraken.
 • Gedeelde inspanningen op vlak van organisatie, promotionele communicatie, praktische hulp tijdens de activiteit en de nodige nazorg.
 • Vooraf bepaalde communicatieafspraken.
 • Correcte en duidelijke vermelding van alle partners in de communicatie en tijdens de activiteit. Zichtbaarheid in verhouding tot de inbreng.

Als (co)producent

 

Dans! Dichter! Dans! produceert zelf literair-muzikale programma’s en evenementen.

Daarnaast werkt Dans! Dichter! Dans! samen aan andere (co)producties, altijd in overeenstemming met de emancipatoire missie en met oog voor talentontwikkeling, inclusie en duurzaamheid.

 

Voorwaarden

 • Tijdige betrokkenheid.
 • Heldere financiële en organisatorische afspraken.
 • Gedeelde inspanningen op vlak van organisatie, communicatie en de nodige nazorg.
 • Vooraf bepaalde communicatieafspraken.
 • Correcte en duidelijke vermelding van de partners: zichtbaarheid in verhouding tot de inbreng.


Als bruggenbouwer

 

Dans! Dichter! Dans! kan optreden als matchmaker en schrijvers en muzikanten rond bepaalde thema’s samenbrengen, in een besloten activiteit of een activiteit open voor publiek.

Als partner

Dans! Dichter! Dans! heeft geen eigen locatie, maar kan activiteiten organiseren op externe locaties of bij partners. Organisaties kunnen ook samenwerken met Dans! Dichter! Dans! als medecurator of op commerciële basis, bijvoorbeeld door verkoop van literaire tijdschriften of als sponsor in ruil voor visibiliteit.

 

Voorwaarden

 • Heldere financiële en organisatorische afspraken.
 • Gedeelde inspanningen op vlak van organisatie, promotionele communicatie, praktische hulp tijdens de activiteit en de nodige nazorg.
 • Vooraf bepaalde communicatieafspraken.
 • Correcte en duidelijke vermelding van alle partners in de communicatie en tijdens de activiteit. Zichtbaarheid in verhouding tot de inbreng.

 

Als (co)producent

 

Dans! Dichter! Dans! produceert zelf literair-muzikale programma’s en evenementen.

Daarnaast werkt Dans! Dichter! Dans! samen aan andere (co)producties, altijd in overeenstemming met de emancipatoire missie en met oog voor talentontwikkeling, inclusie en duurzaamheid.

 

Voorwaarden

 • Tijdige betrokkenheid.
 • Heldere financiële en organisatorische afspraken.
 • Gedeelde inspanningen op vlak van organisatie, communicatie en de nodige nazorg.
 • Vooraf bepaalde communicatieafspraken.
 • Correcte en duidelijke vermelding van de partners: zichtbaarheid in verhouding tot de inbreng.

 

Als bruggenbouwer

 

Dans! Dichter! Dans! kan optreden als matchmaker en schrijvers en muzikanten rond bepaalde thema’s samenbrengen, in een besloten activiteit of een activiteit open voor publiek.

Dans! Dichter! Dans! is een project van Geruis & Weergalm vzw. De statuten vindt u hier

Ondernemingsnummer: 0685.849.485

Vestigingsadres: Wouter Haecklaan, 3/16 , 2100, Antwerpen